• گروه همکاریهای بین المللی علمی – تخصصی

   گروه همکاریهای بین المللی علمی – تخصصی

    

   درسیستم شهرداری،گروه همکاریهای بین المللی علمی تخصصی زیر نظر معاونت برنامه ریزی و توسعه مشغول فعالیت می باشد.

   وظایف محوله:
   • راهبری امور بین المللی علمی تخصصی و معرفی پتانسیل ها و توانمندیهای شهرداری مشهد در عرصه بین المللی و ایجاد پیوندهای تخصصی با سایر شهر ها، کلان شهر ها و سازمانهای بین المللی همچون سازمان متروپلیس، سازمان هابیتات (UN-Habitat) و سازمان شهرهای متحد و دولتهای محلی (UCLG)
   • تقویت و توانمند کردن مدیران و سیاستگذاران در زمینه ارزشمند و شایسته کردن این شهرمقدس برای شهروندان، گردشگران و زائران در راستای طرح چشم انداز 20 ساله کشور.
   وظایف:
   • راهبری و بسترسازی به منظور انتقال تجربیات بین المللی امور شهری که از طریق رو های ذیل صورت می پذرید:
   • تعامل و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی امور شهری
   • برنامه ‌ریزی و انجام بهینه ماموریت های خارجی
   • تحقیق و پژوهش از منابع خارجی
   مسئولیت ها:
   •  برقراری ارتباط و ایجاد رابطه مفید و پربار تخصصی و کارشناسی با سازمان های بین المللی همچون متروپلیس (Metropolis)، صندوق جهانی توسعه شهرها (FMDV)، شهر های متحد و دولتهای محلی(UCLG) ، سازمان هابیتات UN-Habitat و ... به منظور ارتقای جایگاه شهر مشهد در عرصه جهانی
   • معرفی تخصصی و کارشناسی توانمندی ها و پتانسیل های بالقوه شهرمشهد در سطح بین المللی
   • برنامه ریزی و سازماندهی سفرهای خارجی کارشناسی، با هدف پربار و ثمر بخش کردن این سفر ها در حد امکان، برای شرکت کنندگان و نیز شهر مشهد، در طول سفر و بعد از آن.
   • انجام تحقیقات به منظور دستیابی به آخرین دانش و آگاهی علمی، اطلاعات و راه حل هایی در مورد موضوعات و مسائل شهری با توجه به نیاز بخشهای مختلف شهرداری.
   رئیس گروه همکاری های بین الملل علمی تخصصی
   نام و نام خانوادگی:حمیدرضا اصفهانی زادهتاریخ و محل تولد: -
   میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد - روابط بین الملل
   رایانامه:esfahanizadeh-ha@mashhad.irتلفن:38490018-051
   فکس:38490019-051
   پل های ارتباطی
   تلفن تماس :051-38490018فکس :051-38490019رایانامه :isfahanizadeh@mashhadisco.ir
   آدرس :مشهد - خیابان دانشگاه - برج آلتون - طبقه 19
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد