• طرح جامع فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

   تدوین طرح جامع فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در تاریخ 22/3/1384 آغاز شد و در سال1386 به پایان رسید. این طرح مرحله‌ به‌ مرحله مورد تصویب شهرداری مشهد قرار گرفت و پس از اتمام، مصوّب و قابل اجرا تشخیص داده شد.
   طرح جامع فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، نقشه جامع و کاملی است که فرایند، مسیر و شیوه گسترش فنّاوری اطّلاعات را در سازمان مشخص می‌کند. این برنامه با هدف توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و ارائه خدمات الکترونیکی و ارتباط بهینه با خدمت‌گیرندگان از دستگاه شهرداری به‌صورت هماهنگ و یکپارچه در مجموعه شهرداری کلان‌شهرها تهیّه و تدوین شده است.

   فازهای اصلی اجرا:

   فاز شناخت، فاز تدوین وضعیت مطلوب و فاز برنامه اجرایی. در گزارش‌های فاز شناخت و تدوین، وضعیت مطلوب، تصویری دقیق از وضعیت موجود و مطلوب کاربرد و به‌کارگیری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در مجموعه شهرداری ارائه شده است. در فاز برنامه اجرایی با استفاده از شناخت به‌دست‌آمده از دو فاز پیشین با دیدگاهی کاملاً عملیاتی، برنامه اجرایی این طرح تدوین شده است. چشم‌انداز این طرح بر اساس ارائه خدمات و اطّلاعات به شهروندان و زائران از طریق ایجاد بسترهای مناسب فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات با دسترسی الکترونیکی و به شیوه‌ای سریع، دقیق، امن و بدون محدودیت زمانی و مکانی با ایجاد فرصت برابر برای همه ذی‌نفعان در سطح جهانی و منطقه‌ای تدوین شده است.

   اهداف کلان:

   - توجّه به رویکرد استراتژیک در توسعه پایدار شهری و دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری
   - تحوّل نظام اداری و اجرایی در راستای تحقّق شهرداری الکترونیکی و بسترسازی برای دستیابی به شهر الکترونیکی
   - ایجاد و توسعه پایگاه‌های جامع اطّلاعات شهری در راستای شهرداری الکترونیک و ارائه خدمات آنلاین و اطّلاع‌رسانی و تعاملات الکترونیکی در قالب پورتال پویا
   - ایجاد و توسعه سامانه‌های اطّلاعاتی و عملیاتی جامع و یکپارچه در راستای مأموریت شهرداری و برقراری تعاملات و ارتباطات درون و برون‌سازمانی در یک بستر ارتباطی امن و مناسب
   - تخصّصی‌کردن متولّی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات شهرداری در همه حوزه‌ها و متمرکزکردن مدیریت فنّاوری اطّلاعات
   - ارتقا و بهبود خدمات و ایجاد خدمات نوین شهری و توزیع مناسب خدمات در همه سطوح شهری و نهادینه‌کردن شهروندمداری
   در مجموع، برنامه‌ها و طرح‌ها در حوزه‌های چهارگانه مدیریت و راهبری، نیروی انسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی، سامانه‌های کاربردی و خدمات الکترونیکی، زیرساخت فنّی استخراج شده است. برنامه عملیاتی طرح از 14برنامه و 29طرح تشکیل شده است

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما