• دوشنبه،03 اردیبهشت 1397
 • ورود
 
     
   • کارشناس برنامه ریزی: مجید وفایی سبزوار
    کارشناس برنامه ریزی: مجید وفایی سبزوار
    مجید  وفایی سبزوار
    کارشناس برنامه ریزی
    کارشناسی - آمار -
    تلفن تماس :05132006823
    رایانامه :vafaei-m@mashhad.ir
    شرح وظایف و سوابق
    شرح وظایف :

     

    تدوین و تنظیم و اجرای برنامه عملیاتی شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه
    ارزیابی برنامه ها از طریق تدوین، تحلیل و نظارت بر سنجش مستمر شاخص های استراتژیک و عملیاتی شهرداری مشهد
    مطالعه و پایش مفروضات اساسی برنامه ها و پیشنهاد انجام اقدام اصلاحی با توجه به انحرافات از نتایج برنامه ها
    بررسی و تأیید شرح خدمات و دستورالعمل های اجرایی برنامه های کوتاه مدت واحد های شهرداری مشهد
    بررسی و تطبیق اهداف طرح ها و برنامه های جدید با اهداف برنامه های کوتاه مدت شهرداری مشهد

    سوابق اجرایی :

    راهبری سامانه سیبنا
    بارگزاری و رصد شاخص ها ، متغیرها و اقلام اطلاعات در سامانه
    کارشناس محوری حوزه های حمل و نقل ، فنی عمران و شهرسازی در تدوین برنامه عملیاتی 93-97 شهرداری مشهد
    بازنگری در خدمات حوزه های مختلف شهرداری مرتبط با برنامه 93-97
    بازنگری سطوح عملیاتی (برنامه، فعالیت، عملیات، خدمات ) برنامه 93-97
    مسئول واحد آمار اداره تربیت بدنی شهرداری مشهد
    کارشناس برنامه ریزی مدیریت برنامه و بودجه
    عضو کارگروه تدوین برنامه عملیاتی 87-90
    عضو کارگروه تدوین برنامه عملیاتی 90-92
    عضو کارگروه تدوین برنامه عملیاتی 93-97
    عضو کارگروه تدوین برنامه عملیاتی 97-1400
    عضو کارگروه تدوین منابع و مصارف برنامه عملیاتی 97-1400

    مستندات کاری

    شناسنامه فرآیند راهبری امور برنامه ریزی                 002 - PI-027
     
    برنامه های آتی (سازمانی)
    تدوین و بازنگری شاخص های ارزیابی برنامه ای شهرداری مشهد
    • تدوین و بازنگری اهداف کمی شهرداری مشهد
    • الزامات و سیاست های اجرایی برنامه عملیاتی شهرداری مشهد
    • طراحی نظام ارزیابی عملکرد شاخص ها
     
    افتخارات (سازمانی)
    • سیستمی کردن رصد شاخصهای برنامه عملیاتی میان مدت 92 - 90 توسط سامانه سیبرا

     

    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :05132006823فکس :--
    رایانامه :vafaei-m@mashhad.ir
    تعداد بازدید :458
تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد