• دوشنبه،03 اردیبهشت 1397
 • ورود
 
     
   • مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات : محمدجواد رجائیان
    مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات : محمدجواد رجائیان
    محمد جواد رجائیان
    مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
    تلفن تماس :051-36006401
    رایانامه :rajaeian@mashhad.ir
    شرح وظایف
    شرح وظایف :
    •  ابتناء بر علم و دانش، تکریم منابع انسانی، آینده نگری و شایسته سالاری و افزایش بهره وری در حوزه ماموریت های محوله
    • ساماندهی و اعمال مدیریت فنی و اجرایی هماهنگ با سایر عناصر برنامه ریزی شهری همچون برنامه و بودجه، آمار، پژوهش و نوآوری، تشکیلات و فرآیندهای سازمانی، نظارت، ارزیابی و ...
    • تلاش در جهت تسری سیاست های برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق مدیریت منسجم فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه واحدهای شهرداری اعم از ستاد، مناطق، سازمانها و شرکت های تابعه
    •  توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت و زندگی شهری مبتنی بر اهداف و شاخص های برنامه عملیاتی
    • توسعه و پشتیبانی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کلیه واحدهای تابعه شهرداری، اعم از ستاد، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته در جهت تحقق شهرهوشمند مطابق راهبردهای سند توسعه شهر هوشمند
    •  توسعه خدمات میزبانی به کلیه واحدهای تابعه شهرداری و سایر دستگاههای خدماتی شهر، ارتقاء سطح پوشش کنترل های امنیتی در زیرساخت ها و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات
    • توسعه و یکپارچه سازی سرویس ها و سامانه های نرم افزاری با نگاه فرآیندی و سرویس گرابراساس خدمات و فرآیندهای تعیین شده در برنامه عملیاتی در جهت تحقق شهر هوشمند مطابق راهبردهای سند توسعه شهر هوشمند
    • استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد فناوری، مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد