• دوشنبه،03 اردیبهشت 1397
 • ورود
 
     
   • کارشناس مدیریت دانش: مرضیه قربانی مقدم
    کارشناس مدیریت دانش: مرضیه قربانی مقدم
    مرضیه  قربانی مقدم
    کارشناس مدیریت دانش
    کارشناسی ارشد - مدیریت شهری -
    تلفن تماس :36006135
    رایانامه :ghorbani-mz@mashhad.ir
    شرح وظایف
    شرح وظایف :

    مستند سازی پروژه ها با رویکرد ثبت و تحلیل وقایع کلیدی، مسائل، موفقیت ها و راهکارهای خاص بکار رفته
    حفظ و طبقه بندی مطالعات، پژوهش ها، گزارشات و تعریف ارتباط موضوعی بین آنها
    شناسایی الگوهای موفق درون و برون سازمانی مدیریت شهری و اشاعه و توسعه آن در شهرداری
    اخذ و ثبت تجارب کارکنان سازمان
    انجام تحلیل های استنباطی آمار و اطلاعات به منظور استخراج مفاهیم، روندها و دانش نهفته در آنها

تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد