• دوشنبه،03 اردیبهشت 1397
 • ورود
 
     
   • کارشناس تلفیق راهبردی مطالعات: فرشته پروچ
    کارشناس تلفیق راهبردی مطالعات: فرشته پروچ
    فرشته پروچ
    کارشناس تلفیق راهبردی مطالعات
    کارشناسی ارشد - آمار- ریاضی -
    تلفن تماس :
    رایانامه :porouch-fe@mashhad.ir
    شرح وظایف و سوابق
    شرح وظایف :

    تلفیق مطالعات راهبردی

    سوابق اجرایی :

    حل تمرین در دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 1 سال ( 73-72 )
    تدریس در دانشگاه پیام نور فریمان به مدت 4 سال (78-73)
    تدریس در دبیرستان غیر انتفاعی سارا به مدت - 1 سال ( 76-75 )
    کارشناس دفتر مطالعات حمل و نقل سازمان ترافیک مشهد به مدت - 5 سال 76)تا81)
    تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به مدت 5 سال (85-77)
    تدریس در مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت 3 دوره ( 80-79 )
    مسئول گروه آمار اطلاعات و خدمات کامپیوتری به مدت 5 سال ) 81 تا( 86
    تدریس در مرکز آموزش و آزمون بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان 2 ترم ( 87-85 )
    تدریس در دانشگاه علمی کاربردی )وابسته به موسسه تحقیقات شهرداری مشهد، انجمن مدیریت ایران ، بانک ملت ( به مدت 11 سال ( 95-84 )
    تدریس آمارگیریهای مطالعات جامع حمل و نقل و نرم افزارهای آن به نیروهای جدید و مراکز خصوصی
    کارشناس معاونت حمل ونقل و ترافیک به مدت 9 ماه ) 86 تا (87
    کارشناس مدیریت منابع انسانی ، پشتیبانی و رفاه به مدت 1 سال ) 87 تا 88 )
    مسئول گروه آمار و اطلاعات و کنترل پروژه به مدت 8 سال ) 88 تا( 95
    کارشناس تلفیق راهبردی مطالعات به مدت 1 سال) 95 تا96 )

     

    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :--فکس :--
    رایانامه :porouch-fe@mashhad.ir
    تعداد بازدید :45
تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد