• کارشناس مسوول کنترل پروژه: کامران ارسکی
    کارشناس مسوول کنترل پروژه: کامران ارسکی
    کامران  ارسکی
    کارشناس مسوول کنترل پروژه
    تلفن تماس :31292818
    رایانامه :araski-k@mashhad.ir
تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد