• مسئول مطالبات دولتی و منابع: رضا نیک ذات
    مسئول مطالبات دولتی و منابع: رضا نیک ذات
    رضا نیک ذات
    مسئول مطالبات دولتی و منابع
    کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع -
    تلفن تماس :31292824
    رایانامه :nikzat-r@mashhad.ir
    شرح وظایف و سوابق
    شرح وظایف :

    1. پیگیری در خصوص برقراری ارتباط بین سامانه های شهرسازی ، رایورز و سیبنا و اصلاح کدینگ درآمدی در سیستم های مذکور
    2. ایجاد داشبوردهای مدیریتی در خصوص وضعیت منابع درآمدی شهرداری و موسسات تابعه
    3. ارایه گزارشات مورد نیاز کمیته تخصیص در خصوص عملکرد درآمدی ، وجه نقد وصولی
    4. انجام ، پیگیری و هماهنگی طرح های مطالعاتی در خصوص شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های درآمدی شهرداری و موسسات تابعه
    5. پیش بینی منابع درآمدی جهت برنامه های عملیاتی ، بودجه و اصلاح بودجه سالانه با استفاده از روشهای نوین
    6. تلاش در جهت افزایش اعتبار بودجه های مورد نیاز پروژه های شهرداری از منابع دولتی
    7. پیگیری جهت جذب اعتبارات پیش بینی شده دولتی
    8. تدوین برنامه های عملیاتی منابع شهرداری و موسسات تابعه
    9. پیاده سازی و نظارت بر تدوین نظام توزیع و تخصیص منابع

     

    سوابق اجرایی :

    کارشناس ارزیابی 82-87
    رئیس گروه انتصابات و ترفیعات 91-87
    کارشناس برنامه ریزی93-91
    رئیس گروه برنامه ریزی ( مدیریت برنامه بودجه ) 95-93
    مسئول اعتبارات دولتی و منابع از 95 تاکنون

     

    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :31292824فکس :--
    رایانامه :nikzat-r@mashhad.ir
تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد