• جایگاه شهر در فرآیند توسعه :
   جایگاه شهر در فرآیند توسعه :

   جایگاه شهر در فرآیند توسعه :

   کد اطلاعیه: 5664256
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
   تعداد بازدید:110

   در دنیای امروز یکی از اصلی ترین معیارهای توسعه پایدار ملی ، میزان توسعه یافتگی شهرها است، مفهوم توسعه پایدار، ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطی و غیره را شامل می شود که هر یک ، مجموعه ای پیچیده از مولفه ها را نیز در بر می گیرد.
   تنوع بردارهای اثر گذار از یک طرف و اهداف، عملکرد و ساز و کار متفاوت از طرف دیگر، توسعه شهری را به یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی و یکی از مهمترین ضرورتهای کشور تبدیل نموده است.
   بدون شک بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهرها و شهرنشینی، بی معنی خواهد بود چرا که شهرها به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار می روند و در واقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند.
   شهرها نقش کلیدی در پیشرفت و تکامل اقتصاد جهانی ایفا می کنند . شهرها تولید کنندگان ثروت عظیم ملت ها و موتور اقتصاد ملی هستند.
   گسترش سریع شهرها و شهرنشینی در کنار ایجاد پتانسیل های مختلف رشد و توسعه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ، متعددی را سبب می شود.
   بر اساس تجارب کشورهای توسعه یافته توسعه پایدار یک شهر مستلزم توسعه ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، فناوری ، فیزیکی – کالبدی، جعرافیایی، زیست محیطی و اقتصادی و غیره می باشد.
   تجارب نشان داده است که توسعه شهری تنها از طریق مدیریت یکپارچه و هماهنگ محقق می شود . زیرا این نحوه مدیریت از طریق ایجاد هم افزایی و خلق تواناییهای جدید و آزادسازی پتانسیل های موجود منجر به تسهیل فرآیند توسعه شهری خواهد شد.

   جعفر بی نیاز

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما