• سه شنبه،08 فروردین 1396
 • ورود
 
     
   • موسی شربتدار
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

    جواد سلیمانی
    مشاور معاون برنامه ریزی و توسعه
    38491451
    soleimani-j@mashhad.ir
    فهیمه پاشایی
    کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی
    38491451
    pashaee-f@mashhad.ir
    محمد جواد رجائیان
    مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
    051-36006401
    rajaeian@mashhad.ir
    محمد اکبری
    معاون مالی و اداری
    05136006300
    Akbari-mo@mashhad.ir
    حمید رضا سنجی
    معاون ارتباطات و زیرساخت
    05136006301
    Momeni-m@mashhad.ir
    آرام تاج بخش
    معاون نرم افزار
    05136006303
    tajbakhsh-ar@mashhad.ir
    محمد رضا سمیعی
    معاون شهر هوشمند
    05135013550
    Samiee-m@mashhad.ir
    حسین عبدالله زاده
    مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد
    05136006132
    abdolahzade-h@mashhad.ir
    ابوالحسن افضلی
    رئیس گروه آمار و اطلاعات مکانی
    05136006134
    afzali-ah@mashhad.ir
    سمیرا مسلمان زاده
    کارشناس آمار سازمانی
    05136006131
    mosalmanzade-s@mashhad.ir
    مجتبی جاودانی ایرانی نژاد
    کارشناس آمار شهری
    05136006133
    Javdani-mo@mashhad.ir
    علی زینلی
    کارشناس نظرسنی و داده کاوی

    فاطمه عامری
    کارشناس آمار

    وحید جوادی
    رئیس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات و معاون مدیریت
    05136006107
    javadi-va@mashhad.ir
    حمید طالبیان مشهدی
    رئیس گروه ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه
    05136006230
    talebian-h@mashhad.ir
    کامران ارسکی
    کارشناس کنترل پروژه
    05132006814
    araski-k@mashhad.ir
    عاطفه گل پرور
    کارشناس ارزیابی عملکرد
    05136006230
    talebian-h@mashhad.ir
    محمد مهدی کریمی
    مدیر پژوهش و مطالعات راهبردی
    36006126-051
    karimi-mo@mashhad.ir
    غلامرضا عباس زاده
    مشاور مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی
    36006127
    abbaszade-gh@mashhad.ir
    جواد یغما
    رئیس گروه پژوهش و نوآوری
    05136006130
    yagma-j@mashhad.ir
    زهرا خاوری
    کارشناس پژوهش
    05136006130
    rahmani-r@mashhad.ir
    مهین اسفراینی
    کارشناس خلاقیت و نوآوری
    05136006128
    esfarayeni-m@mashhad.ir
    مرضیه قربانی مقدم
    کارشناس مدیریت دانش
    05136006135
    Ghorbani-m@mashhad.ir
    جمال سپه دوست
    رئیس گروه مطالعات برنامه ریزی راهبردی
    05136006116
    sepahdoost-ja@mashhad.ir
    مجتبی دانشی
    کارشناس نظارت بر مطالعات
    05136006139
    daneshi-m@mashhad.ir
    شیخ صالح سیفی سنگاچین
    کارشناس برنامه ریزی مطالعات
    05136006129
    seyfi-s@mashhad.ir
    اسماعیل سقاب اصفهانی
    مدیر بهبود روش ها، تشکیلات و آموزش
    05132006841
    esfahani-e@mashhad.ir
    جعفر احمدی
    معاون مدیریت و رییس گروه بهبود روش ها

    ahmadi-ja@mashhad.ir
    زهرا گلشیخی
    کارشناس نظام پیشنهادات
    05136006154
    golsheikhi-z@mashhad.ir
    امید طلوع
    کارشناس نظام آراستگی
    36006151
    tolou-o@mashhad.ir
    پژمان پاکدل
    کارشناس استانداردها
    36006153
    pakdel-p@mashhad.ir
    مهدی قربان پور
    رئیس گروه آموزش
    05132006836
    ghorbanpour-ma@mashhad.ir
    نرگس مختارزاده سلیمانی
    کارشناس برنامه ریزی آموزشی
    05132006836
    mokhtarzadeh-n@mashhad.ir
    امیر پاسبان
    کارشناس آموزش
    32006838
    paseban-am@mashhad.ir
    غلامرضا موسی ئیان
    رئیس گروه تشکیلات
    05132006850
    moosaeian-q@mashhad.ir
    هدی جاجرمی
    کارشناس تشکیلات
    32006834
    jajarmi-h@mashhad.ir
    امیر پورسلطانی
    کارشناس تشکیلات

    soltani-a@mashhad.ir
    جمال حسن بارانی
    مدیر برنامه و بودجه
    05132244303
    barani-j@mashahd.ir
    ملیحه احمدیان یزدی
    رئیس گروه برنامه ریزی
    05132006824
    nikzat-r@mashhad.ir
    محمدرضا مظلومی
    کارشناس برنامه ریزی
    05132006823
    mazloomi-mr@mashhad.ir
    مجید وفایی سبزوار
    کارشناس برنامه ریزی
    05132006823
    vafaei-m@mashhad.ir
    جواد وکیل زاده
    رئیس گروه بودجه
    05132006827
    vakilzadeh-j@mashhad.ir
    مهزیار الهی
    کارشناس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
    05132006831
    elahi-mh@mashhad.ir
    نرگس نارجیلی
    کارشناس بودجه سرمایه ای
    05132006828
    narjili-n@mashhad.ir
    فاطمه مرادنیا
    کارشناس بودجه عمرانی
    05132006845
    moradnia-f@mashhad.ir
    محمد عین القضات
    رییس گروه کنترل پروژه و امور مشاوران و پیمانکاران

    eynolghozat-m@mashhad.ir
    فرهاد ملارضایی
    کارشناس متره، برآورد و صورت وضعیت الکترونیکی
    05132006819
    mollarezae-f@mashhad.ir
    علیرضا محروقی
    کارشناس امور پیمانکاران و تامین کنندگان
    05132006813
    mahrooghi-a@mashhad.ir
    سیدعلی میرنجاتی
    مدیر دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور
    05138491429
    mirnejati-a@mashhad.ir
    مینا شیعه علی
    کارشناس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور

    shiehali-m@mashhad.ir
    سیده آسیه هاشمیان
    کارشناس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور
    38491429
    hashemian-a@mashhad.ir
    حمیدرضا اصفهانی زاده
    رئیس گروه همکاری های بین الملل علمی تخصصی
    38490018-051
    esfahanizadeh-ha@mashhad.ir
    علیرضا رخشانی
    کارشناس مترجم گروه همکاری های بین الملل علمی تخصصی
    05138490018
    rakhshani-al@mashhad.ir
    یاسر پولایی
    کارشناس روابط بین الملل گروه مکاری های بین الملل علمی تخصصی
    38490018
    polaei-y@mashhad.ir
    مجید پور باقر
    کارشناس برنامه ریزی

    poorbagher-ma@mashhad.ir
    فاطمه عباسی
    کارشناس روابط بین الملل گروه مکاری های بین الملل علمی تخصصی
    38490018
    abbasi-f@mashhad.ir
    علیرضا فیضی
    رییس روابط عمومی
    05138491429
    feyzi-a@mashhad.ir
    فاطمه کلاته رحمانی
    rahmani-f@mashhad.ir
    05138491451
    rahmani-fr@manmail.ir
تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد