فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰۸:۳۰ ۲۸
طبقه بندی: نوآورانه
چچ
2KfZgtiv2KfZhdin2Kog2LfYsditINmH2KfZiiDZhtmI2KLZiNix2KfZhtmHINiz2KfZhCAxMzk2

اقدامات طرح های نوآورانه سال 1396

تبصره 7 بودجه سال 1395 به شهرداری مشهد اجازه داده می شود نیم درصد درآمدهای عمومی بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته را از طریق قرارداد با مراکز علمی پژوهشی با اولویت مراکز رشد و دانش بنیان بمنظور بهینه سازی روش های اجرایی هزینه نماید و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

توسعه و دانش دو امر جدایی‌ناپذیرند. به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حل مشکلات کنونی شهری می‌تواند ما را در جهت ارتقای سطح زندگی مردم یاری کند و اصولا مدیریت دانش‌محور و استفاده از توان و استعداد و فکر خلاق و ساخت بستری مناسب برای تبدیل ایده به فناوری مسلما ما را در تحقق رسیدن به یک شهر آرمانی با کمترین مشکلات کمک خواهد کرد

بحث نوآوری در شهرداری مشهد بحثی نسبتا جدیدی است و اداره کل آمار پژوهش و مطالعات راهبردی مشهد قصد دارد نوآوری را به عرصه کار تحقیقاتی و اجرایی در شهرداری تهران سوق دهد. بر اساس نظام‌نامه پژوهشی، تمامی امور مطالعاتی و پژوهشی که شهرداری نیازمند آن است در مرکز مطالعات انجام می‌شود. چرخه نوآوری، از ایده شروع می‌شود و تا انجام یک کار تحقیقاتی و پیاده‌سازی‌ و تجاری‌سازی‌ پیش می‌رود و کامل می‌شود.

اجازه انتشار: دارد
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: نوآرانه
ناشر: مدیریت پزوهش و مطالعات راهبردی
فایل ضمیمه