فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۲:۴۱ ۳۰
طبقه بندی: گزارش عملکرد
چچ
2YXYudix2YHZiiDYr9in2LTYqNmI2LHYryDYqNmI2K/YrNmHINio2LHYp9mKINi52YXZiNmFINi02YfYsdmI2YbYr9in2YY=

معرفی داشبورد بودجه برای عموم شهروندان

هدف: ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه عملکرد مالی شهرداری


یکی از راهکارهایی که برای ایجاد شفافیت و همچنین جلب اعتماد عمومی برای بهره‌مندی از مشارکت شهروندان وجود دارد، ایجاد چنین فضای بدون ابهامی برای دسترسی عمومی به داده‌های مالی و عملکردی مدیریت شهری است؛ امری که در معدود نقاطی از جهان به اجرا درآمده و اکنون با عنوان «داشبورد بودجه برای عموم شهروندان» انجام شده است.
برشور مزبور در این راستا توسط گروه ارزیابی عملکرد تهیه شده است.

نویسنده: گروه ارزیابی عملکرد
اجازه انتشار: دارد
نوع: تالیف
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 3.0081313451131
Qt: 2.7259533405304