فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۳:۱۶ ۸۹
طبقه بندی: گزارش عملکرد
چچ
2YXYrdiq2YjYp9mKINii2YXZiNiy2LTZiiDZg9in2LHar9in2Ycg2YbYuNin2YUg2KfYsdiy2YrYp9io2Yog2LnZhdmE2YPYsdivINiz2KfYstmF2KfZhtmKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

محتوای آموزشی کارگاه نظام ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری مشهد

کارگاه آموزشی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در شهرداری مشهد سامانه BI (هوش کسب و کار)


مهمترین مباحث و موضوعات مطرح شده در این کارگاه آموزشی عبارتند از: معرفی و آموزش کار با بخش های مختلف سامانه هوش کسب و کار BI، تشریح مدل ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری مشهد ، معرفی کتاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی، تعریف انواع شاخص ها و معرفی شناسنامه شاخص و نمایش انواع داشبوردهای عملکردی موجود در شهرداری مشهد.

کارگاه آموزشی آشنایی با نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در شهرداری مشهد با حضور 132 نفر از روسا و کارشناسان ادارات برنامه ریزی ستاد، مناطق و سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری مشهد در هفته دوم شهریور ماه سال جاری(1400) به مدت شش ساعت و توسط گروه ارزیابی عملکرد با همکاری گروه آموزش و توانمند سازی برگزار شد.

نویسنده: گروه ارزیابی عملکرد
سال انتشار:
اجازه انتشار: دارد
نوع: تالیف
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 4.1875446637472
Qt: 4.0928511619568