سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰ ۲۱
طبقه بندی: مقاله
چچ
2KfYqNiy2KfYsSDZhdin2YTZiiDZhdio2KrZhtmKINio2LEg2LLZhdmK2YY=

ابزار مالی مبتنی بر زمین

این جزوه مروری کلی از ابزارهای مالی مبتنی بر زمین در سراسر جهان را ارائه میدهد و قصد دارد کتابی راهنما برای خواننده به سمت درک عمیق تری از ابزارهای مالی مبتنی بر زمین باشد. و توسط گروه همکاری های بین الملل علمی و تخصصی ترجمه شده است.

اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه