سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰ ۷۰
طبقه بندی: مقاله
چچ
2KfYqNiy2KfYsSDZhdin2YTZiiDZhdio2KrZhtmKINio2LEg2LLZhdmK2YY=

ابزار مالی مبتنی بر زمین

این جزوه مروری کلی از ابزارهای مالی مبتنی بر زمین در سراسر جهان را ارائه میدهد و قصد دارد کتابی راهنما برای خواننده به سمت درک عمیق تری از ابزارهای مالی مبتنی بر زمین باشد. و توسط گروه همکاری های بین الملل علمی و تخصصی ترجمه شده است.

اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.7372299830119
Qt: 1.7461202144623