سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۸ ۷۵
طبقه بندی: مقاله
چچ
2KzYudio2Ycg2KfYqNiy2KfYsSDYr9mI2YTYqiDYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2YM=

جعبه ابزار دولت الکترونیک

این سند فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و یک جایگزین قانونی، مالی یا مشاوره حرفه ای در رابطه با هر موضوع خاصی نیست . این سند به طور خلاصه به مسائل پیچیده می پردازد و جزییات اصلی ممکن است در آن گنجانده نشود . فناوری ها و مدل های تجاری برای ارائه ابزار و فناوری های دولت الکترونیکی به سرعت در حال پیشرفت هستند. با توجه به اینکه شهرداری ها مسئول تصمیم گیری های محلی، از جمله انطباق یا هر اساسنامه قابل اجرا، مقررات یا آیین نامه های محلی هستند محتوای این جعبه ابزار قابل تغییر است. و کاربران بدون در نظر گرفتن جعبه ابزار باید تمام اطلاعات قانونی را بررسی کنند.

اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 0.87883726755778
Qt: 0.48948049545288