سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۲ ۲۰
طبقه بندی: مقاله
چچ
2LLZitiz2Kog2KjZiNmFINin2LPYqtin2LHYqiDYotm+2Yog2YfZhtivLTI=

زیست بوم استارت آپی هند-2

اطلاعات و داده های موجود در این جزوه، از منابع مختلفی استخراج و با حداکثر احتیاط ممکن پژوهیده شده است کسانی که مایل اند میتوانند از اطلاعات این جزوه به مسئولیت خودشان استفاده کنند. هند با داشتن 20هزار استارت آپ و رشد سالانه 12 درصدف دومین زیست بوم بزرگ استارت آپی جهان را دارد. بدین معنی که هر روز 3 تا 4 استارت آپ راه می افتد. در کشور هند زیست بوم آپی به گونه های مختلف جریان ساز شده است. و علت های مختلفی هند را به عنوان یک سرزمین استارت آپی جذاب میکند که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مترجم: شهریار بهرامی
اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه