سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۶ ۷۶
طبقه بندی: مقاله
چچ
2YXYsdmD2LIg2LHYtNivINis2KjZhCDZvtmI2LHZh9mG2K8=

مرکز رشد جبل پورهند

شهر هوشمند جبل پور با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یکی از سه شهر بزرگ ایالت مادایا پرادش در منطقه مرکزی هند است . مطلبی که خواهید خواند خبری است ظاهرا نامربوط به شهر، ولی مفید برای شهر مشهد ، این خبر از سایت شبکه مجمع دولت های محلی کامان ولت گرفته شده که اخبرا در 13 آبان 1399 در نشست هم اندیشی شبکه های شهری با حضور متروپلیس شرکت کرده است . نکته جالب در این متن، علاوه بر سایت کامان ولت ، سایت مرکز رشد جبل پور است . احتمالا برقراری ارتباط با این مربیان بتواند دریچه هایی برای انتقال تجربه به روی همکاران و دست اندارکاران کارخانه نوآوری مشهد باز کند.

اجازه انتشار: قید نشده
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 3.1079012552897
Qt: 3.7670290470123