پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰ ۳۱
طبقه بندی: مقاله
چچ
2K3ZhdmEINmIINmG2YLZhCDYudmF2YjZhdmKINix2KfZitqv2KfZhiDYr9ixINio2LHZiNmD2LPZhCDYqNix2KfZiiDYp9mB2LHYp9ivINiy2YrYsSAyNSDYs9in2YQg2KfYsiDYs9m+2KrYp9mF2KjYsSAyMA==

حمل و نقل عمومی رایگان در بروکسل برای افراد زیر 25 سال از سپتامبر 20

شرکت حمل و نقل عمومی بروکسل ) STIB ( اعلام کرد که از سپتامبر 2021 ، خدمات آن برای مسافران زیر 25 سال رایگان است. بودجه شرکت حمل و نقل بروکسل برای سال 2021 با بیش از 61 میلیون یورو افزایش به رقم 945 میلیون یورو افزایش یافته است.

این متن ترجمه مقاله ای است برگرفته از سایت:

https://cities-today.com/brussels-announces-free-public-transport-for-under-25s-from-next-year/

مترجم: گروه همکاری های بین الملل علمی و تخصصی
اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.1210632324219
Qt: 0.84139800071716