چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۱۱ ۱۷
طبقه بندی: مقاله
چچ
2KrYtdmF2YrZhSDYqNin2LHYs9mE2YjZhtinINio2LHYp9mKINin2YHYstin2YrYtCDYqti52K/Yp9ivIHN1cGVyYmxvY2tzINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDZhdix2YPYstmKINi02YfYsQ==

تصمیم بارسلونا برای افزایش تعداد superblocks در منطقه مرکزی شهر

شهردار بارسلونا، خانم آدا کولائو، از گسترش عمده طرح superblocks به عنوان بخشی از یک برنامه 10 ساله برای کاهش تعداد اتومبیل در خیابان ها، کاهش آلودگی، افزایش فضای سبز شهری و افزایش مسیر های پیاده روی و فضای بازی کودکان خبر داد.

در حال حاضر تعداد شش " superblocks " در بارسلونا وجود دارد و شهرداری قصد دارد در نهایت بیش از 500 مورد ایجاد کند.
در این طرح که اولین بار در سال 2016 معرفی شد، تعداد 9 بلوک شهری به " superblocks " تبدیل
شد، یعنی جایی که حرکت خودرو فقط در اطراف این محیط مجاز است و اولویت با مناطق عابر پیاده، مناطق کم سرعت و فضای سبز تفریحی است.

اجازه انتشار: قید نشده
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.7363640467326
Qt: 3.2332615852356