یکشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۴۲ ۱۵
طبقه بندی: مقاله
چچ
2YbYrtiz2KrZitmGINi02YfYsdiv2KfYsSDYstmGINiz2ZDYqNmQ2Ycg2LHYp9mG2q8=

نخستین شهردار زن سِبِه رانگ

چگونه نخستین شهردارِ زن سِبِه رانگ پِرای،حجم پسماندرا کم می کند وبرتعلّق شهروندان می افزاید؟

خانم میمونه مُحد شریف به هردویِ این ها، همتای چهارمی اضافه می کند.او مایل است از"چهار R " و "چهوا ر P " صحبت کند.

مترجم: گروه همکاری های علمی تخصصی بین المللی
اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.1101400057475
Qt: 2.2991285324097