سه شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰ ۴
طبقه بندی: مقاله
چچ
2KfYrNix2KfZitmKINmD2LHYr9mGINin2YLYqti12KfYryDahtix2K7YtNmKINiv2LEg2YXZitiv2KfZhiDYudmF2YQ=

اجرایی کردن اقتصاد چرخشی در میدان عمل

مفهوم اقتصاد چرخشی، در سطح محلی قابل توجه شده است. منتهی بسیاری از دولتهای محلی در تلاش هستند که نقطه شروع خوب و مطمئنی برای این کار پیدا کنند.

مدیریت پروژه های اقتصاد چرخشی غالبا با رفتار بخش سازمانی که در آن مدیریت ها و صنایع فعال هستد، در تقابل می باشند.

بسیاری از شهرهای دارای تاریخچه صنعتی در روند تغییر و تحول شهری پایدار خود، برعدالت و برابری تاکید داشته و هدف آن ها در نظر گرفتن جوامعی که پیش از این از آنها چشم پوشی شده می باشد

اجازه انتشار: قید نشده
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.6294074058533
Qt: 1.5669240951538