فرم مشاهده فایل
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۲:۱۴ ۳۱
چچ

مجلد فرآیندهای مدل سازی شده شهرداری مشهد بر اساس استاندارد BPMN2

2YXYrNmE2K8g2YHYsdii2YrZhtiv2YfYp9mKINmF2K/ZhCDYs9in2LLZiiDYtNiv2Ycg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8g2KjYsSDYp9iz2KfYsyDYp9iz2KrYp9mG2K/Yp9ix2K8gQlBNTjI=
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۷۸.۷۸ مگابایت
تعداد دانلود : 14
فایل :
آدرس کوتاه شده: