سه شنبه, ۰۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱ ۷۰
چچ

طرح سنجش میزان رضایت شهروندان از پارکینگ های حاشیه ای الیت

2LfYsditINiz2YbYrNi0INmF2YrYstin2YYg2LHYttin2YrYqiDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGINin2LIg2b7Yp9ix2YPZitmG2q8g2YfYp9mKINit2KfYtNmK2Ycg2KfZiiDYp9mE2YrYqg==

گزارش حاضر در قالب یه مطالعه مقطعی و به روش پیمایشی میزان رضایت بهره مندان از پارکینگ های حاشیه ای الیت را مورد سنجش قرار داده و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی و طبق طرح فنی دفترآمار، داده ها از نمونه ای به حجم 800 نفر از بین کلسه افراد بهره مند از پارکینگ های حاشیه ای با حداقل 18 سال، در اردیبهشت و خرداد سال 1400 جمع آوری شده است .

یافته ها نشان داد، میانگین رضایت کلی بهره مندان از پارکینگ های حاشیه ای الیت که حاصل شش بعد اصلی ( هزینه، اطلاع رسانی، پرسنلی، تاسیساتی ، کارکردی و زمان می باشد برابر با 52.1 درصد در بازه صفر تا صد است

نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲.۱۳ مگابایت
تعداد دانلود : 45
فایل :
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.99539995193481
Qt: 0.67486572265625