پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۱۲ ۷۰
چچ

کارگاه آموزشی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در شهرداری مشهد سامانه BI هوش کسب و کار

2YPYp9ix2q/Yp9mHINii2YXZiNiy2LTZiiDZhti42KfZhSDYp9ix2LLZitin2KjZiiDYudmF2YTZg9ix2K8g2LPYp9iy2YXYp9mG2Yog2K/YsSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYs9in2YXYp9mG2YcgQkkg2YfZiNi0INmD2LPYqCDZiCDZg9in2LE=
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۸.۴۶ مگابایت
فایل :
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3371380170186
Qt: 2.6855585575104