فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۰:۱۹ ۳۸۶
طبقه بندی: معرفی
چچ
2KfYr9in2LHZhyDZg9mEINmF2YbYp9io2Lkg2KfZhtiz2KfZhtmK

اداره کل منابع انسانی

.

منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد.

منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید.

شرح وظایف سرپرست اداره کل منابع انسانی :

نظارت بر سازماندهی و تقسیم کار و هماهنگی امور اجرایی تحت سرپرستی و کنترل بر عملکرد پرسنل و اطمینان از حسن انجام وظایف محوله.
صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی.
نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن.
نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات .
نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه فصل یک، متمم و اصلاح بودجه سنواتی با سازمانهای وابسته و مدیریتهای مرتبط.
نظارت بر نحوه ابلاغ و اجرای کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی به حوزه های خدمتی اعم از ستاد و مناطق و سازمانهای وابسته.
نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن
امضاء احکام پرسنلی و اطلاعیه های مربوط به امور تحت نظارت و مکاتبات در حدود اختیارات تفویض شده.
برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم جهت برگزاری آزمون های استخدامی بر مبنای مصوبات و مجوزهای جذب نیروی انسانی.
رسیدگی و تایید صورت کارکرد وضعیت و صورت‌ حساب مشاوران و تأیید آنها برای پرداخت و یا تسویه حساب.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9989525477091
Qt: 2.9597601890564