فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰۹:۴۸ ۱۴
طبقه بندی: اطلاعیه
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2YfYmyDZhdix2K7YtdmKINin2LPYqtit2YLYp9mC2Yog2KjYr9mI2YYg2KrZiNis2Ycg2KjZhyDYqNin2YLZitmF2KfZhtiv2Ycg2YXYsdiu2LXZiiDYs9in2YTYp9mG2Yc=

اطلاعیه؛ مرخصی استحقاقی بدون توجه به باقیمانده مرخصی سالانه

استفاده از مرخصی استحقاقی بدون توجه به باقیمانده مرخصی سالانه و برخورداری از مرخصی استعلاجی بدون تائید مرکز درمانی شهرداری تا پایان سال 98 بلامانع است.

با توجه به شیوع بیماری ویروسی و لزوم بهره گیری از مرخصی در خصوص همکارانی که خود یا بستگان تحتِ تکلفشان علائم بیماری دارند، استفاده از مرخصی استحقاقی بدون توجه به باقیمانده مرخصی سالانه و برخورداری از مرخصی استعلاجی بدون تائید مرکز درمانی شهرداری تا پایان سال 98 بلامانع است.
به کلیه مدیران و سرپرستان محترم توصیه می‌شود ضمن مساعدت در این امر درخصوص سایر همکاران مساعدت در بهره گیری حداکثری از امکان دور کاری را محق نمایند.
آدرس کوتاه شده: