فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰۹:۵۱ ۱۷
طبقه بندی: اطلاعیه
چچ
2KfYudmE2KfZhSDYs9in2LnYqiDYtNix2YjYuSDYqNmD2KfYsSDYr9ixINin2YrYp9mFINmE2YrYp9mE2Yog2YLYr9ix

اعلام ساعت شروع بکار در ایام لیالی قدر

.

ضمن قبولی طاعات و عبادات همکاران محترم؛

با توجه به مصوبه هیأت دولت به منظور توفیق بیشتر در احیاء و شب زنده داری لیالی قدر ساعت شروع کار برای کارکنان اداری (غیر شیفت) شهرداری مشهد ، سازمانها و مؤسسات وابسته در روزهای نوزدهم و بیست وسوم ماه مبارک رمضان (چهارشنبه 1399/02/24 و یک شنبه 1399/02/28) با 2 ساعت تأخیر تعیین می گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 4.0750273068746
Qt: 4.5719816684723