فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰۹:۵۲ ۲۴
طبقه بندی: اطلاعیه
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2YfYmyDYqNix2YjYstix2LPYp9mG2Yog2KfYt9mE2KfYudin2Kog2KfZitir2KfYsdqv2LHZiiDZh9mF2YPYp9ix2KfZhg==

اطلاعیه؛ بروزرسانی اطلاعات ایثارگری همکاران

.

از همکاران محترم رسمی، پیمانی، مستخدم موقت، مدیریت پیمان و کارگری شاغل در ستاد و مناطق خواهشمند است پس از بررسی وضعیت ایثارگری درج شده در خلاصه پرونده خود در سامانه جامع منابع انسانی، در صورت داشتن هرگونه سابقه ایثارگری نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند.
شایان ذکر است تکمیل فرم برای تمامی همکاران (ایثارگر و غیرایثارگر) الزامی می‌باشد. همچنین بروزرسانی اطلاعات منوط به ارائه مستندات لازم و اخذ استعلامات مورد نیاز می باشد.
آخرین مهلت تکمیل فرم تا 1399/04/31 می باشد.
آدرس کوتاه شده: