فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰۹:۵۴ ۱۵
طبقه بندی: اطلاعیه
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2Ycg2YXZh9mFINio2KfYstmG2q/YsdmKINiz2YjYp9io2YIg2KjZitmF2Ycg2KfZiiDZg9in2LHZg9mG2KfZhg==

اطلاعیه مهم بازنگری سوابق بیمه ای کارکنان

سوابق بیمه ای کارکنان بیمه ای تامین اجتماعی شهرداری مشهد بازنگری خواهد شد.

سرپرست معاونت اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد از بازنگری و اصلاح بررسی سوابق بیمه ای کارکنان مشمول صندوق بیمه سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد "حمید کریمی " در پاسخ به این سوال که

آیا تمامی کسورات بازنشستگی از بدو استخدام در شهرداری واریز شده است ؟ اظهارداشت : پیرو ابلاغیه شماره 124583/99/55 مورخ 26 شهریور 1399 اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد، بررسی سوابق بیمه ای همکاران مشمول صندوق بیمه سازمان تامین اجتماعی بازنگری و اصلاح خواهد شد.

حمید کریمی در ادامه با اشاره به دغدغه های برخی از کارکنان در خصوص سنوات خدمت، و متعاقب آن کسورات بازنشستگی آنان گفت: برابر هماهنگی های انجام شده پیرامون چگونگی احتساب سوابق بیمه ای آندسته از کارکنانی که دارای رابطه همکاری مستقیم با شهرداری هستند و یا در گذشته دارای سابقه همکاری با شهرداری مشهد بوداند، و به دلایلی حق بیمه ایشان به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز نشده، می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به نشانی http://eservices.tamin.ir نسبت به پیگیری کسورات بازنشستگی و سوابق بیمه ای خود اقدام نمایند .

سرپرست معاونت اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد همچنین افزود: برابر ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی ، حق بیمه قابل پرداخت به نسبت سهم مستخدم و سهم شهرداری مشهد و با هماهنگی اداره کل امور مالی اقدام، و حق بیمه مستخدم از حقوق ماهیانه به صورت اقساط و رعایت عدم بروز مشکل ( حداکثر به میزان 1 میلیون ریال ) کسر خواهد شد.

کریمی همچنین تصریح کرد: احتساب سوابق بیمه ای بعنوان سابقه خدمت قابل قبول در شهرداری منوط به پرداخت و یا تعهد همکار به پرداخت حق بیمه سهم خود خواهد بود.

سرپرست معاونت اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد در خاتمه بیان کرد: در صورت تایید فرم ادعای سابقه، محاسبه و مبلغ اعلامیه برآوردی سازمان تامین اجتماعی، بر مبنای آخرین پرداخت حقوق و وضع کسور قانونی خواهد بود، بنابراین تسریع در اقدام به جهت جلوگیری از پرداخت مبالغ اضافی سهم مستخدم و کارفرما (شهرداری مشهد) ضروری خواهد بود.

آدرس کوتاه شده: