فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۰۹:۲۰ ۸۴
طبقه بندی: اطلاعیه
چچ
2KfYudmE2KfZhSDZhdmD2KfZhiDZiCDYstmF2KfZhiDYqNix2q/Ystin2LHZiiDYotiy2YXZiNmGINiq2KjYr9mK2YQg2YjYtti52YrYqg==

اعلام مکان و زمان برگزاری آزمون تبدیل وضعیت

مکان و زمان برگزاری آزمون تبدیل وضعیت اعلام شد

به اطلاع همکاران محترم مشمول آزمون "تبدیل وضعیت قرارداد انجام کارمعین" می رساند؛ تاریخ برگزاری آزمون روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20 ساعت8:30 صبح می باشد. لذا با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، حضور همکاران محترم1:30 ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه های امتحانی الزامی خواهد بود. ضمناً داوطلبین محترم می توانند جهت اخذ کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از محل دقیق حوزه های امتحانی از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 به سامانه مربوطه به آدرس college.um.ac.ir مراجعه فرمایند. شایان ذکر است همراه داشتن کارت شناسایی ملی و کارت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9189766248067
Qt: 2.9204199314117