فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۰۹:۲۳ ۲۱۰
طبقه بندی: اطلاعیه
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2Ycg2KfYr9in2LHZhyDZg9mEINmF2YbYp9io2Lkg2KfZhtiz2KfZhtmK

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی

زمان اعلام نتایج آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی اداری شهرداری مشهدمشخص شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، با توجه به برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی اداری شهرداری مشهد به تعداد 2500 نفر در روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20، به اطلاع می رساند پیرو هماهنگی بعمل آمده با دانشگاه فردوسی مشهد مقرر گردید نتایج آزمون مذکور حداکثر تا تاریخ 1400/03/25 بررسی و ابلاغ گردد.
لذا بررسی سایر مراحل و امتیاز دهی به شاخص های تعیین شده در دستور کار خواهد بود و پس از اولویت بندی متقاضیان، هماهنگی لازم با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت اخذ مجوزهای قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6752319335938
Qt: 2.5717568397522