فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۲:۵۰ ۱۴۸
طبقه بندی: تماس با ما
چچ
2KfYr9in2LHZhyDZg9mEINio2LHZhtin2YXZhyDYqNmI2K/YrNmHINmIINin2LHYstmK2KfYqNmKINi52YXZhNmD2LHYrw==

اداره کل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد

.

اداره کل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد

آدرس: میدان شهدا، شهرداری مرکز. ساختمان توسعه. طبقه چهارم

جمال حسن بارانی ، مدیرکل: ( محمدرضا عمرانی پور: مسئول دفتر 31292846 )

جواد وکیل زاده، معاون دفتر و سرپرست اداره برنامه ریزی :( تلفن 31292827 )

مهزیارحزب الهی، رئیس گروه بودجه (تلفن 31292831 )

لیلا لکزیان، رئیس اداره ارزیابی عملکرد ( تلفن 31292602 )

سیدجواد طباطبائی قمشه، رئیس گروه راهبری سبد پروژه های شهری : ( تلفن 31294915 )

احسان کفش کنان، مسؤول امور بررسی صورت وضعیت ها تلفن 31294913

فرهاد ملارضایی، مسؤول امور تأمین کنندگان، تلفن31294903

علیرضا محروقی، مسؤول امور نظام فنی و اجرایی تلفن31294904

مصطفی سراوانی، مسئول امور کنترل پروژه تلفن 31294906

علی کیوانلو شهرستانکی، مسؤول امور هماهنگی مدیریت پروژه مناطق

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2879266738892
Qt: 1.9166374206543