فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۱:۳۷ ۱۲۷
طبقه بندی: شرح وظایف دفتر
چچ
2LTYsditINmI2LjYp9mK2YEg2K/Zgdiq2LEg2YbZiNiz2KfYstmKINmIINiq2K3ZiNmEINiz2KfYstmF2KfZhtmK

شرح وظایف دفتر نوسازی و تحول سازمانی

مهترین وظایف سازمانی دفتر نوسازی و تحول سازمانی به شرح زیر می باشد:

 • مطالعه، بررسی و تدوین چشم اندازها، مأموریت ها، وظایف و رویکردهای تشکیلاتی برای کلیه واحدهای تابعه شهرداری
 • مطالعه، تجزیه و تحلیل و طراحی فرآیندها و روش های مناسب و مبتنی بر فن آوری اطلاعات به منظور مهندسی مجدد، مستندسازی، اصلاح و استانداردسازی روش ها و فرآیندها در جهت پیشبرد سیاست ها و رویکردهای سازمانی و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر آنها
 • هدایت، حمایت و نظارت مستمر بر حسن اجرای ساختار مصوب و ابلاغی شهرداری
 • پایش اثربخشی سازمانی و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت در کلیه واحدهای تابعه شهرداری
 • انجام بررسی های لازم به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب، نسبت و توزیع پست های سازمانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیصلاح
 • طراحی، ایجاد و بهره برداری از بانک پست های سازمانی جهت تأمین نیازهای ضروری سازمان
 • طراحی مشاغل و پست های سازمانی مصوب
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی کلیه کارکنان و تنظیم تقویم آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • ارزشیابی دوره های آموزشی درحین اجراء و بعد از پایان دوره به جهت تعیین نارسائی ها
 • استفاده از روش‌های نوین طراحی، تدوین، تجارب یادگیری کاربردی و ارائه آموزش‌های مورد نظر متناسب با سطح و آمادگی یادگیرنده مرتبط با شغل
 • تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستور العملهای آموزشی جهت افزایش کارایی و بهتر شدن روحیه کاری کارکنان به منظور توجه بیشتر به ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.
 • برنامه ریزی دوره های آموزشی توانمند سازی مدیران ارشد و میانی
 • بررسی، تدوین و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی، ضوابط و مقررات ساختاری و سازمانی در سطح شهرداری
 • پیشنهاد اصلاح و یا تدوین قوانین و مقررات سازمانی به منظور بهبود ساختار، تشکیلات و روشها در شهرداری
 • پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول سازمانی و نوسازی اداری شهرداری ها
 • ممیزی، نظارت و ارزیابی سیستم های مدیریتی، شناسایی عدم انطباق ها وپیگیری رفع آنها
 • ساماندهی و نظارت بر فعالیت مشاوران سیستم های مدیریتی سازمان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.8993151982625
Qt: 4.4006061553955