فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۲:۰۷ ۳۶
طبقه بندی: شرح وظایف دفتر
چچ
2LTYsditINmI2LjYp9mK2YEg2q/YsdmI2Ycg2KLZhdmI2LLYtCDZiCDYqtmI2KfZhtmF2YbYr9iz2KfYstmK

شرح وظایف گروه آموزش و توانمندسازی

 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی کلیه کارکنان و تنظیم تقویم آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • ارزشیابی دوره های آموزشی درحین اجراء و بعد از پایان دوره به جهت تعیین نارسائی ها
 • استفاده از روش‌های نوین طراحی، تدوین، تجارب یادگیری کاربردی و ارائه آموزش‌های مورد نظر متناسب با سطح و آمادگی یادگیرنده مرتبط با شغل
 • تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستور العملهای آموزشی جهت افزایش کارایی و بهتر شدن روحیه کاری کارکنان به منظور توجه بیشتر به ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.
 • برنامه ریزی دوره های آموزشی توانمند سازی مدیران ارشد و میانی
 • تجزیه و تحلیل و مطالعه سطح سواد کارکنان با مشاغلی که در حال حاضر در آن اشتغال دارند به منظور برنامه ریزی آموزشی و پیش بینی دوره های آموزشی متناسب با سطح سواد کارکنان
 • ارزیابی و انتخاب مشاورین، اساتید و . . . برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با دوره فوق.
 • برنامه ریزی جهت برگزاری تورها و بازدیدهای آموزشی مدیران، برگزاری سمینارها، گردهمایی ها و برگزاری دوره های آموزشی از طریق سامانه آموزشی
 • بررسی درخواست های تعجیل در ارتقاء گروه سرمایه های انسانی
 • تعریف و ابلاغ دوره های آموزش مجازی به پیمانکاران ارائه دهنده خدمات آموزش مجازی
 • بارگذاری محتواهای آموزشی و سؤالات دوره های آموزش مجازی در سامانه آموزشی و برگزاری الکترونیکی آزمون ها
 • راهبری و نظارت بر عملکرد صحیح سامانه آموزش مجازی و ارائه راهکارهای توسعه سامانه آموزش مجازی و اعلام خطاها به سازمان فاوا
 • تدوین دستورالعمل، اطلاع رسانی و پاسخگویی به موضوعات مرتبط با آموزش های مجازی
 • ارزیابی محتواهای آموزشی تولید شده و بررسی صورت وضعیت های مالی پیمانکاران
 • نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی مختلف و بررسی نیاز سنجی آموزشی کارکنان.
 • تدوین تقویم دوره های تخصصی آموزشی سرمایه های انسانی شهرداری مشهد براساس رشته های شغلی
 • ارزشیابی دوره های آموزشی درحین اجراء و بعد از پایان دوره به جهت تعیین نارسائی ها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده: