فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۲:۱۱ ۳۲
طبقه بندی: شرح وظایف دفتر
چچ
2LTYsditINmI2LjYp9mK2YEg2q/YsdmI2Ycg2KrYtNmD2YrZhNin2Kog2Ygg2KjYsdmG2KfZhdmHINix2YrYstmKINmF2YbYp9io2Lkg2KfZhtiz2KfZhtmK

شرح وظایف گروه تشکیلات و برنامه ریزی منابع انسانی

 • بررسی طرح های پیشنهادی برای اصلاح ساختارسازمانی، انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح های ارائه شده
 • بازنگری، اصلاح و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های منابع انسانی
 • تهیه برنامه انجام اصلاحات و اجرای سازمان تفصیلی شهرداری
 • انجام بررسی های لازم به منظور بهینه سازی ساختار و توزیع پست های سازمانی
 • رسیدگی و نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل
 • همکاری و هماهنگی با اداره کل منابع انسانی جهت پیاده سازی ساختار سازمانی تدوین شده
 • بررسی مستمر و شناسایی مشکلات اجرایی تحقق ساختار سازمانی
 • اصلاح اساسنامه سازمان ها و شرکتها و مؤسسات وابسته به شهرداری
 • تدوین اساسنامه سازمان ها و شرکتهای جدید التأسیس
 • تهیه تشکیلات مورد نیاز با توجه به وظایف و فرایندها، پیگیری امور مربوط و انجام مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع
 • بررسی مستمر مجموعه پستهای سازمانی و تطبیق با ردیفهای سازمانی مورد عمل واحدها بمنظور به روز نگهداشتن چارت تشکیلاتی
 • تطبیق احکام صادره با تشکیلات مصوب و اجرایی
 • هماهنگی و همکاری با نیروی انسانی بمنظور استخراج پستهای سازمانی بلاتصدی جهت اخذ مجوز استخدامی و نقل وانتقال کارکنان
 • تهیه و تدوین شرح وظایف کلیه پستهای سازمانی
 • ارایه آمارهای تشکیلاتی، پرسنلی مورد نیاز جهت واحدهای درخواست کننده
 • بررسی و اقدام در مورد پیشنهاد تبدیل، تغییر عنوان و ایجاد ردیف های سازمانی واحدهای تابعه و انجام مکاتبات و پیگیری جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع
 • بررسی و اقدام در مورد حذف و ایجاد ردیفهای سازمانی بر اساس پیشنهادات واصله از کلیه واحدها و انطباق با قوانین و مقررات موجود و انجام مکاتبات لازم از طریق معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با وزارت متبوع جهت اخذ مجوز و اعلام نتایج واصله به واحدها.
 • بررسی مستمر ساختار سازمانی و تشکیلاتی ، طراحی ساختار جدید مبنی بر نتایج حاصله از بهبود روش ها و پیشنهاد آن به مقامات
 • استفاده از فنون کمی (نمودارها و شبکه ها) در برنامه ریزی و کنترل در بهبود نیروی انسانی در سازمان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده: