فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۲:۳۴ ۳۴۹
طبقه بندی: معرفی دفترکل
چچ
2YXYrdiz2YYg2YXYrdmF2K/ZitiMINmF2K/Zitix2YPZhCDYr9mB2KrYsdii2YXYp9ix2b7amNmI2YfYtCDZiCDZhdi32KfZhNi52KfYqiDYsdin2YfYqNix2K/Zig==

محسن محمدی، مدیرکل دفترآمارپژوهش و مطالعات راهبردی

شرح وظایف مدیر کل دفترآمار پژوهش و مطالعات راهبردی

 • نظارت بر راهبری فرآیندهای آمار و تحلیل و داده کاوی شهری و سازمانی و تلاش در جهت ارتقاء و صحت سنجی آمارهای تولیدی
 • نظارت بر اصلاح و گسترش موضوعی اقلام و شاخص های آماری متناسب با نیازهای شهروندان و مدیران سازمانی و شهری
 • برنامه ریزی و نظارت بر اصلاح ساختار و جریان داده و اطلاعات به منظور معتبرسازی و صحت سنجی بسترهای اطلاعاتی
 • سیاستگذاری و تلاش در خصوص شناسایی و توسعه داده های مکانی
 • برنامه ریزی درخصوص اولویت بندی، اصلاح و توسعه لایه ها و توسعه غنی سازی اطلاعات توصیفی سامانه (SDI)
 • برنامه ریزی در خصوص ایجاد زیرساخت ها و سازکارهای تحلیل داده های مکانی به منظور شناسایی مسایل سازمانی و شهری
 • سیاستگذاری و نیاز سنجی سالانه مطالعات مورد نیاز شهر وشهرداری با همکاری ذینفعان
 • نظارت عالیه بر امور تهیه، کنترل، تصویب و تحویل گیری کلیه سطوح مطالعاتی شهرداری و واحدهای وابسته
 • نظارت راهبردی بر فعالیت ها و خدمات مراکز و نیروهای مطالعاتی و پژوهشی شهرداری
 • بررسی و تحلیل تحولات و تدوین اهداف و راهبردهای راهبردی شهر و شهرداری با همکاری ذینفعان
 • نظارت بر تهیه و تحویل گیری مطالعات راهبردی شهر و شهرداری
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.993548711141
Qt: 3.8744435310364