فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰۸:۳۵ ۱۴۰
طبقه بندی: تماس
چچ
2KLYr9ix2LMg2Ygg2KrZhNmB2YYg2YfYp9mKINmF2YfZhTog2KfYr9in2LHZhyDZg9mEINii2YXYp9ixINm+2pjZiNmH2LQg2Ygg2YXYt9in2YTYudin2Kog2LHYp9mH2KjYsdiv2Yo=

آدرس و تلفن های مهم: اداره کل آمار پژوهش و مطالعات راهبردی

آدرس: دفترآمار، پژوهش و مطالعات راهبردی : ضلع غربی پارک کوهسنگی . چهارسوق اول
مجتبی شاکری روش، مدیرکل - تلفن 31291840
مجتبی باقری، مسئول دفتر - تلفن 31291853
جواد یغما ، معاون مدیرکل - تلفن 31291860

حسین نورانی، کارشناس روابط عمومی- تلفن 31291835

مجتبی برادران محسنیان، رئیس گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی تلفن 31291866

زهرا شرافت، کارشناس مطالعات و تحقیقات کاربردی( طرح های پژوهش مربوط به حوزه معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی) تلفن 31291872

احمد صالح آبادی کارشناس پژوهش های کاربردی( بخش حمل و نقل ترافیک، فرهنگی) تلفن

31291861

مهدی کافی ، کارشناس طرح های پژوهشی ( معاونت اقتصادی و خدمات شهری) تلفن:31291852

الهه رجب پور،کارشناس طرح های نوآورانه تلفن 31291876

ابوالحسن افضلی رئیس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات تلفن 31291855

وحید جوادی رئیس گروه رصدهای آماری تلفن 31291870

اسماء پهلوان مقدم رئیس گروه راهبری مطالعات تلفن 31291844

غلامرضا عباس زاده، مدیرمرکز نوآوری تلفن 31291831

محمدصفریان، مسئول امور مسئله یابی وپیشنهادات( گروه شهرخلاق) تلفن 31292146

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4839266141256
Qt: 1.7707788944244