فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۲:۳۹ ۵۸
طبقه بندی: پیام ها و اطلاعیه ها
چچ
2KfZhtiq2LTYp9ixINmB2LHYp9iu2YjYp9mGINi32LHYrSDZh9in2Yog2YbZiNii2YjYsdin2YbZhyDZiCDZvtqY2YjZh9i02Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

انتشار فراخوان طرح های نوآورانه و پژوهشی شهرداری مشهد

فراخوان 11 مورد طرح نوآورانه و پژوهشی طی شش ماه اول سال جاری (1400)

به منظور بهره‌گیری از تخصص‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و امکانات بالقوه و بالفعل متخصصان، علاقه‌مندان، مراکز دانش بنیان و مراکز علمی و پژوهشی در جهت بهینه‌سازی روش‌های اجرایی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در امور شهری 4 مورد طرح نوآورانه و مهندسی معکوس مذکور فراخوان شده است .
عناوین طرح های نوآورانه:

انتقال سیگنال چراغ های راهنمایی به روش DC مربوط به سازمان حمل و نقل ترافیک ، مهندسی معکوس و ساخت 50 مجموعه پیچ آزادسازی (200501 ) و 20 مجموعه پیج مانتینگ (200500 ) مربوط به کوپلر ناوگان خط یک ،

مهندسی معکوس و ساخت قطعه آب بند ( 1035310 ) کوپلر ناوگان خط یک ،

مهندسی معکوس، طراحی و ساخت 4 عدد موتور ترکشن ناوگان خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری به همراه تدوین اسناد فنی طراحی ساخت ( TDP )

و فراخوان 7 طرح پژوهشی:

تمامی مراکز دانش‌بنیان و علمی و پژوهشی و افراد حقیقی و حقوقی می توانند با توجه به فراخوان های اعلام شده، پروپوزال های نوآورانه - فناورانه و پژوهشی خود را از طریق سامانه پژوهش و نوآوری به آدرس

https://planning.mashhad.ir/r&d به این دفتر ارسال می‌کنند تا پس از بررسی‌های تخصصی، نسبت انتخاب مشاور ذیصلاح اقدام شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 6.6894486745199
Qt: 7.837121963501