فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۲:۳۱ ۱۰۲
طبقه بندی: رئیس گروه راهبری
چچ
2LPYsdm+2LHYs9iqINqv2LHZiNmHINmF2LfYp9mE2LnYp9iqINmIINiq2K3ZgtmK2YLYp9iqINmD2KfYsdio2LHYr9mK

سرپرست گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی

مجتبی برادران محسنیان

شرح وظایف:

 • بررسی،، تحلیل تحولات و تدوین اهداف و راهبردهای راهبردی شهر و شهرداری با همکاری ذینفعان
 • تحلیل و طراحی ابعاد توسعه سازمانی در راستای استراتژی های توسعه شهری
 • بررسی و تعیین مطالعات و تحقیقات به منظور رفع مشکلات اساسی شهر داری
 • بسترسازی جهت بهره گیری از توان فکری متخصصان و افراد صاحب تجربه در جهت شناسایی، اولویت بندی و رفع مشکلات شهر و شهرداری
 • شرکت در جلسات و تبادل اطلاعات و همکاری با مراکز و مراجع راهبردی درون و برون سازمانی
 • نظارت بر تهیه و تحویل گیری مطالعات راهبردی شهر و شهرداری
 • کمک به تسری نتایج مطالعات راهبردی در برنامه ها و اقدامات اجرایی شهر و شهرداری
 • زمینه سازی حضور علمی شهرداری مشهد در مراسمات، گردهمایی ها و رخدادهای علمی داخلی و خارجی
 • راهبری امور دبیرخانه ای شورا و یا کمیسیون های مرتبط با امور راهبردی
 • راهبری امور مطالعاتی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی بر پایه نظام مطالعات
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6891980171204
Qt: 2.0866827964783