فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۹ ۵۲
طبقه بندی: رئیس گروه سبد
چچ
2LHYptmK2LMg2q/YsdmI2Ycg2LHYp9mH2KjYsdmKINiz2KjYryDZvtix2YjamNmHINmH2KfZiiDYtNmH2LHZig==

رئیس گروه راهبری سبد پروژه های شهری

سید جواد طباطبایی قمشه

شرح وظایف:

•تهیه، به روزرسانی و مدیریت سبد پروژه های شهری
•اولویت بندی پروژ ه ها و نظارت بر اجرای نظام نامه سبد پروژه ها
•برنامه ریزی و نظارت تدقیق بودجه های عمرانی در زمان اصلاح بودجه و تفریغ بودجه
•تدوین نظام کنترل پروژه و مدیریت کلان پروژه های شهری
•عارضه یابی و توسعه الگو های تدوین و اجرای پروژه های شهری، تولید ضوابط مورد نیاز
•تهیه و به روزرسانی و مدیریت سبد پروژه های شهری و تدوین بودجه آلبوم عمرانی
•نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه صلاحیت، توانسنجی فنی و ارجاع کار به تامین کنندگان، در کلیه حوز ه های شهرداری مشهد، مصوب شورای اسلامی شهر
•ایجاد خط مشی و استانداردسازی حوز ه های شهرداری در خصوص متره، برآورد و صورت وضعیت الکترونیک
•راهبری و توسعه سازمان های کنترل پروژه، صورت وضعیت، تأمین کنندگان
•تهیه و ابلاغ ضوابط و دستو رالعمل های مورد نیاز بودجه
•انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده: