فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۱:۰۶ ۴۸
طبقه بندی: معرفی دفتر
چچ
2YXYudix2YHZiiDYr9mB2KrYsSDYqNix2YbYp9mF2Ycg2KjZiNiv2KzZhyDZiCDYp9ix2LLZitin2KjZiiDYudmF2YTZg9ix2K8=

معرفی دفتر برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد

.

دفتر "برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد"، مجموعه ای است چابک، پویا، منسجم و برخوردار از نیروهای متعهد، متخصص و با تجربه که مسئولیت تنظیم نظام رشد و توسعه شهرداری را با تدوین بودجه‏ های برنامه محور سنواتی و همچنین برنامه‏ های میان مدت و بلند مدت برعهده دارد.

اصول کاری آن، مبتنی بر تعامل بین بخشی، مطالعات راهبردی، آمایشی و آینده نگر بنا شده است و فرآیندهای اجرایی آن شامل تدوین برنامه ریزی و نظارت بر تهیه برنامه های راهبردی، میان مدت و عملیاتی شهرداری و موسسات تابعه، تنظیم بودجه، تخصیص منابع، نظارت بر حسن اجرا و تحلیل عملکردها، ارایه گزارش های ویزه از وضعیت برنامه و بودجه و ... بوده که با استفاده از سیستم های نرم افزاری برخط به حرکت رو به رشد شهرداری کمک می نماید.

آدرس کوتاه شده: