فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۱:۱۳ ۳۷
طبقه بندی: اطلاعیه
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2Ycg2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2LHZiNmK2K/Yp9iv2YfYp9mKINiq2K/ZiNmK2YYg2KjYsdmG2KfZhdmHINmF2YrYp9mGINmF2K/YqiAxNDAxLTE0MDQg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

اطلاعیه برگزاری رویدادهای تدوین برنامه میان مدت 1401-1404 شهرداری مشهد

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد مقدس با استفاده از نقطه نظرات همکاران شاغل در مجموعه شهرداری اقدام به تدوین برنامه میان مدت شهرداری 1404-1401 نموده است.

برنامه های هفته آینده:

شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 9صبح الی 13 بعدازظهر اختتامیه رویداد برنامه میان مدت شهرداری با موضوع خدمات شهری


یک شنبه 18 مهرماه 1400 ساعت 8صبح الی 17 بعدازظهر اختتامیه رویداد برنامه میان مدت شهرداری با موضوع اقتصادی


سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 مهرماه 1400 رویداد برنامه میان مدت شهرداری با موضوع فرهنگی


پنج شنبه21 مهرماه 1400 ساعت 8صبح الی 12 ظهر اختتامیه رویداد برنامه میان مدت شهرداری با موضوع شهرسازی

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.2824780146281
Qt: 3.4336187839508