چچ
خلاصه بودجه سال 1400 شهرداری مشهد به زبان ساده

خلاصه بودجه سال 1400 شهرداری مشهد به زبان ساده

این کتابچه اهداف، ماموریت ها، تهدید و فرصت ها و فرآیند تهیه و تنظیم بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و سازمانها و شرکت های تابعه اشاره شده است . و تلاش شده تا عموم شهروندان بتوانند با مطالعه این کتاب از نحوه هزینه کرد منابع شهرداری مطلع شوند.

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 3.1567112604777
Qt: 3.8600082397461