شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۱۸ ۷۸
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2KjYp9iy2KrYp9ioINiu2KjYsTog2KrZhdiv2YrYryDar9mI2KfZh9mK2YbYp9mF2Ycg2KfYs9iq2KfZhtiv2KfYsdivINio2YrZhuKAjNin2YTZhdmE2YTZiiDYp9mK2LLZiCAxMDAxNSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

بازتاب خبر: تمدید گواهینامه استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 شهرداری مشهد

.

خبرگزاری تسنیم: گواهینامه استاندارد بین‌المللی "ایزو ۱۰۰۱۵ " شهرداری مشهد تمدید شد

ایرنا: گواهینامه استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۰۰۱۵ شهرداری مشهد تمدید شد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 4.3505059878031
Qt: 5.527735710144