شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۳۶ ۶۴
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2KjYp9iy2KrYp9ioINiu2KjYsTog2YTYstmI2YUg2YPYp9ixINin2LTYqtix2KfZg9mKINmIINqv2LHZiNmH2Yog2KrYpyDYp9mK2YXZhiDYs9in2LLZiiDZg9iz2Kgg2YjZg9in2LHZh9in

بازتاب خبر: لزوم کار اشتراکی و گروهی تا ایمن سازی کسب وکارها

.

خبرگزاری تسنیم: چرا باید از کسب‌وکارهای نوآورانه و استارتاپ‌های بخش خصوصی حمایت کنیم؟

روزنامه شهرآرا: لزوم ماندگاری استارتاپ ها

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6717020670573
Qt: 3.0700654983521