سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶ ۲۷۸
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
گواهینامه استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 شهرداری مشهد

گواهینامه استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 شهرداری مشهد

گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 10015 شهرداری مشهد

به‌منظور تائید انطباق کامل سیستم مدیریت آموزشی شهرداری مشهد با الزامات استاندارد بین‌المللی ایزو10015 و در راستای ارتقای سطح دانش، مهارت و توانایی‌های عمومی، تخصصی و مدیریتی جهت دستیابی به حداکثر توانمندی و بهبود عملکرد سرمایه‌های انسانی شهرداری مشهد، موفق به تمدید مجدد گواهینامه استاندارد بین‌المللی آموزش ایزو 10015 به مدت یک سال دیگر شد.
اهداف راهبردی آموزش کارکنان شهرداری مشهد:

توسعه و ارتقاء مهارت¬های عمومی و تخصصی مدیران و پاسخگویی به نیازها و مسائل آموزشی مدیران،

ایجاد بسترهای مناسب، تشویق و ترغیب سرمایه‌های انسانی در راستای تحقق یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده،

ایجاد زمینه‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها در راستای ارتقاء و توسعه سرمایه‌های انسانی،

فراهم‌سازی زمینه توانمندسازی متخصصین و خبرگان داخلی و بهره‌گیری از دانش و توانایی‌های آنان در آموزش و ارتقای کارکنان،

ایجاد سازوکار توان‌سنجی تخصصی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد تأمین‌کنندگان آموزشی پایش و اندازه‌گیری فرآیند آموزش

ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره‌ای است که توسط ممیز شخص ثالث انجام می‌گیرد و هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد ایزو را رعایت نموده باشد. نهاد گواهی دهنده به خود را ممیزی می‌کند تا بتواند عدم انطباق‌ها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به‌خوبی در سازمان اجراشده است. ممیزان باید در این ممیزی بهبود را مشاهده کنند و مطمئن شوند که سازمان یک سال است که سیستم را پیاده‌سازی می‌کند.
شهرداری مشهد نسبت به انجام ممیزی و ارزیابی میزان مطابقت و رعایت الزامات استاندارد فوق اقدام کرده که با تائید سرم میز جناب آقای رضا فرزاد فرد شرکت آرین توف پاسارگاد، نماینده رسمی و انحصاری INTERCERT Group MTIC در ایران و ثبت 5 نقطه قوت، گواهینامه استاندارد بین‌المللی آموزشی ISO10015: 1999 شهرداری مشهد، به مدت یک سال دیگر مورد تائید و تمدید قرار گرفت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.058976650238
Qt: 2.199503660202