سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶ ۳۷۹
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2q/ZiNin2YfZitmG2KfZhdmHINin2LPYqtin2YbYr9in2LHYryDYqNmK2YbigIzYp9mE2YXZhNmE2Yog2KfZitiy2YggMTAwMTUg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

گواهینامه استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 شهرداری مشهد

گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 10015 شهرداری مشهد

به‌منظور تائید انطباق کامل سیستم مدیریت آموزشی شهرداری مشهد با الزامات استاندارد بین‌المللی ایزو10015 و در راستای ارتقای سطح دانش، مهارت و توانایی‌های عمومی، تخصصی و مدیریتی جهت دستیابی به حداکثر توانمندی و بهبود عملکرد سرمایه‌های انسانی شهرداری مشهد، موفق به تمدید مجدد گواهینامه استاندارد بین‌المللی آموزش ایزو 10015 به مدت یک سال دیگر شد.
اهداف راهبردی آموزش کارکنان شهرداری مشهد:

توسعه و ارتقاء مهارت¬های عمومی و تخصصی مدیران و پاسخگویی به نیازها و مسائل آموزشی مدیران،

ایجاد بسترهای مناسب، تشویق و ترغیب سرمایه‌های انسانی در راستای تحقق یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده،

ایجاد زمینه‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها در راستای ارتقاء و توسعه سرمایه‌های انسانی،

فراهم‌سازی زمینه توانمندسازی متخصصین و خبرگان داخلی و بهره‌گیری از دانش و توانایی‌های آنان در آموزش و ارتقای کارکنان،

ایجاد سازوکار توان‌سنجی تخصصی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد تأمین‌کنندگان آموزشی پایش و اندازه‌گیری فرآیند آموزش

ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره‌ای است که توسط ممیز شخص ثالث انجام می‌گیرد و هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد ایزو را رعایت نموده باشد. نهاد گواهی دهنده به خود را ممیزی می‌کند تا بتواند عدم انطباق‌ها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به‌خوبی در سازمان اجراشده است. ممیزان باید در این ممیزی بهبود را مشاهده کنند و مطمئن شوند که سازمان یک سال است که سیستم را پیاده‌سازی می‌کند.
شهرداری مشهد نسبت به انجام ممیزی و ارزیابی میزان مطابقت و رعایت الزامات استاندارد فوق اقدام کرده که با تائید سرم میز جناب آقای رضا فرزاد فرد شرکت آرین توف پاسارگاد، نماینده رسمی و انحصاری INTERCERT Group MTIC در ایران و ثبت 5 نقطه قوت، گواهینامه استاندارد بین‌المللی آموزشی ISO10015: 1999 شهرداری مشهد، به مدت یک سال دیگر مورد تائید و تمدید قرار گرفت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4696466128031
Qt: 1.3249933719635