• دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰۷:۴۱ ۷۶
چچ
وبینار تغییر شیوه‌های پرداخت و نقش آن در زندگی مردم

وبینار تغییر شیوه‌های پرداخت و نقش آن در زندگی مردم

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد برگزار می‌کند:
سلسله نشست‌های مجازی تحلیل شرایط اقتصادی پساکرونا (سومین جلسه) با موضوع: تغییر شیوه‌های پرداخت و نقش آن در زندگی مردم

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد برگزار می‌کند:

سلسله نشست‌های مجازی تحلیل شرایط اقتصادی پسا کرونا(سومین جلسه)

موضوع: تغییر شیوه‌های پرداخت و نقش آن در زندگی مردم

زمان: چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ ساعت ۱۷

????از صاحب‌نظران و متخصصان گرامی دعوت می‌کنیم؛ جهت حضور در این نشست مجازی و دریافت لینک ورود به اتاق کنفرانس، حداکثر تا یکشنبه ۱۸ خرداد، نام و نام خانوادگی خود را به شماره تماس زیر ارسال فرمایند:

۰۹۹۱۱۷۵۶۲۷۸