دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۲۷ ۳۴
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
تدوین دومین کارنامه عملکردی مناطق شهرداری مشهد

طی شهریور ماه ۹۹ صورت می گیرد؛

تدوین دومین کارنامه عملکردی مناطق شهرداری مشهد

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد از تهیه و تدوین دومین کارنامه عملکردی مناطق شهرداری مشهد طی شهریور ماه 99 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان با اشاره به اینکه این کارنامه به مقایسه عملکرد مناطق ذیل برخی از شاخص های عملکردی در سال 98 پرداخته است، اظهار کرد: این اقدام در راستای شفاف سازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد مناطق صورت گرفته است.
وی افزود: گروه ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد پس از برگزاری جلسات مختلف هماهنگی با نمایندگان مناطق شهرداری ضمن آسیب شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد، فهرستی از شاخص های قابل سنجش را تهیه کرد.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در ادامه با اشاره به برخی از شاخص های احصا شده نظیر مطلوبیت زمان پاسخگویی، درصد تحقق درآمد، پیشرفت پروژه ها و دیون جاری و عمرانی بیان کرد: پس از احصا شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق و مقادیر مربوط به این شاخص ها، نتایج ارزیابی به صورت کارنامه عملکردی مناطق شهرداری توسط گروه ارزیابی عملکرد و در قالب اینفوگرافی تهیه و منتشر شده است.
شایان ذکر است؛ تهیه و تدوین این گزارش ها می تواند ضمن ارائه تصویری کلی از عملکرد مناطق در بخش های ارزیابی شده، کمک شایانی در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران ارشد مجموعه های مختلف شهرداری نماید.